Әлеуметтік инновациялар және ақпараттық қоғамдағы Қазақстан халқының өмір сапасы