Қазақстандағы білімге негізделген экономиканың қалыптасуы жағдайындағы инвестициялық қаржы жүйесінің моделі