Қазақстанның жоғары технологиялық экспортын әртараптандыру және өсіру тетіктері мен басымдықтары